Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Modell

Hvilket filformat kan jeg laste opp?

Hva er minimumskravet for min modell?

Fakturering

Hvordan beregnes prisen for oppdraget?

Når sendes faktura?

Leveranse

Hvordan garanterer dere kvaliteten på resultatene?

Hvor lang tid tar det før resultatene er tilgjengelige?

Følger dere CIE- og EU-standardene?

Hvem har det juridiske ansvaret for resultatene?

Målenheter

Hvordan velger dere hvilke måleenheter som skal brukes?

Hva er simuleringsparametrene?

Deling og lagring av data

Hvor lenge holder dere resultatene tilgjengelige?

Hvem kan få tilgang til prosjektresultatene, hvordan deler jeg dem med kolleger eller kunder?

Hvor lenge beholder dere IFC-modellen, hvem har tilgang til den?

OTONOMI

DAYLIGHT

© 2024
DataTrees AS
926 577 972

OTONOMI

DAYLIGHT

© 2024
DataTrees AS
926 577 972

OTONOMI

DAYLIGHT

© 2024
DataTrees AS
926 577 972