Hvordan måle dagslys?Teknisk forskrift krever "tilfredsstillende tilgang til dagslys". I Norge er det etablert en preakseptert ytelse som innebærer å oppnå en gjennomsnittlig dagslysfaktor (DF) over 2,0% i oppholdsrom.


DF-metodene er utbredt i bransjen på grunn av deres enkelhet. De fleste programmer for dagslysanalyse gir kun DF-beregninger, og mange konsulenter er ikke kjent med alternative analyser, som tidligere var mer tidkrevende og mindre dokumenterte.


I tilfeller der den preaksepterte metoden ikke benyttes, må dokumentasjon som viser at den valgte metoden oppfyller kravet, presenteres for relevant myndighet.


OTONOMI Dagslys legger til rette for klimabasert dagslysanalyse.


Klimabasert dagslysanalyse bruker værdata for prosjektets lokasjon for å forutsi dagslysnivåer time for time gjennom året. Dette betyr at plasseringen, orienteringen og de ulike himmeltypene tas i betraktning i løpet av dagen og året.

I tillegg er det også mulig å ta hensyn til solavskjerming. Denne metodikken gjenspeiler godt standard praksis for simuleringer av termisk komfort innendørs.


Det finnes ulike klimabaserte beregningsmetoder, hver med sine styrker og svakheter. OTONOMI Dagslys bruker en lang rekke metoder for å hjelpe deg med å designe, evaluere og dokumentere dagslys i prosjektene dine.

Dagslys

Daylight autonomy

Daylight Autonomy (DA) er en beregning av tilgjengelighet for dagslys som tilsvarer prosentandelen av de årlige soltimene når en terskelverdi på et punkt i rommet blir oppfylt av dagslys. DA %-verdien må vanligvis oppnås for mer enn 50 % av dagtidene.

For å evaluere tilgjengeligheten av dagslys kan vi etterbehandle resultatene for å avsløre ytterligere nyttig informasjon:

Spatial Daylight Autonomy (sDA) refererer til prosentandelen av gulvareal hvor dagslysautonomien for en terskel oppnås. For eksempel må sDA %-verdien for 100 lux generelt oppnås for mer enn 95% av plassen, og sDA300 %-verdien er målrettet for 50% eller mer av plassen.

Continuous Daylight Autonomy (cDA) er en enkel modifikasjon av DA som tildeler delvis kreditt på en lineær måte til verdier under den angitte terskelen. Det er praktisk at den ikke ser helt bort fra verdier under terskelen som selvfølgelig er verdifulle. Vi foreslår cDA 200-300 som gir delvis kreditt til belysningsverdier mellom 200 og 300 lux.

▼ 3 metrics — time and space

01

Daylight Autonomy

02

Spatial Daylight Autonomy

03

Continuous Daylight Autonomy

Dagslys

Daylight autonomy

Daylight Autonomy (DA) er en beregning av tilgjengelighet for dagslys som tilsvarer prosentandelen av de årlige soltimene når en terskelverdi på et punkt i rommet blir oppfylt av dagslys. DA %-verdien må vanligvis oppnås for mer enn 50 % av dagtidene.

For å evaluere tilgjengeligheten av dagslys kan vi etterbehandle resultatene for å avsløre ytterligere nyttig informasjon:

Spatial Daylight Autonomy (sDA) refererer til prosentandelen av gulvareal hvor dagslysautonomien for en terskel oppnås. For eksempel må sDA %-verdien for 100 lux generelt oppnås for mer enn 95% av plassen, og sDA300 %-verdien er målrettet for 50% eller mer av plassen.

Continuous Daylight Autonomy (cDA) er en enkel modifikasjon av DA som tildeler delvis kreditt på en lineær måte til verdier under den angitte terskelen. Det er praktisk at den ikke ser helt bort fra verdier under terskelen som selvfølgelig er verdifulle. Vi foreslår cDA 200-300 som gir delvis kreditt til belysningsverdier mellom 200 og 300 lux.

▼ 3 metrics — time and space

01

Daylight Autonomy

02

Spatial Daylight Autonomy

03

Continuous Daylight Autonomy

Dagslys

Useful Daylight Illuminance

Useful Daylight Illuminance (UDI) grupperer timetidsverdier basert på fire belysningsområder , 0-100 lux anses å mislykkes i å gi tilstrekkelig dagslys, 100-300 lux hvor det kan være ønskelig med 'tilleggs' lys, 300-3000 lux som 'godtar' kravet, og over 3000 lux betegnet som 'overdreven'.

UDIs styrke er at vi samtidig kan visualisere de fire belysningsområdene og kommunisere tydelig områder som ikke fungerer godt.

Det akseptable området er veldig nært til gjennomsnittet for DA 300 lux, bortsett fra at det fjerner verdier over 3000 lux, noe som kan korreleres med blending eller oppvarmingsrisiko. Derfor kan et gjennomsnitt på DA 300 lux på 80% for et overbelyst rom resultere i en UDI-aksept på 60%.

▼ metric - 4 categories

01

'Fail' in providing sufficient daylight

02

'Supplemental' light may be desired

03

'Acceptable' daylight is achieved

04

'Excessive' daylight levels

Dagslys

Useful Daylight Illuminance

Useful Daylight Illuminance (UDI) grupperer timetidsverdier basert på fire belysningsområder , 0-100 lux anses å mislykkes i å gi tilstrekkelig dagslys, 100-300 lux hvor det kan være ønskelig med 'tilleggs' lys, 300-3000 lux som 'godtar' kravet, og over 3000 lux betegnet som 'overdreven'.

UDIs styrke er at vi samtidig kan visualisere de fire belysningsområdene og kommunisere tydelig områder som ikke fungerer godt.

Det akseptable området er veldig nært til gjennomsnittet for DA 300 lux, bortsett fra at det fjerner verdier over 3000 lux, noe som kan korreleres med blending eller oppvarmingsrisiko. Derfor kan et gjennomsnitt på DA 300 lux på 80% for et overbelyst rom resultere i en UDI-aksept på 60%.

▼ metric - 4 categories

01

'Fail' in providing sufficient daylight

02

'Supplemental' light may be desired

03

'Acceptable' daylight is achieved

04

'Excessive' daylight levels

Dagslys

Daylight autonomy

Daylight Autonomy (DA) er en beregning av tilgjengelighet for dagslys som tilsvarer prosentandelen av de årlige soltimene når en terskelverdi på et punkt i rommet blir oppfylt av dagslys. DA %-verdien må vanligvis oppnås for mer enn 50 % av dagtidene.

For å evaluere tilgjengeligheten av dagslys kan vi etterbehandle resultatene for å avsløre ytterligere nyttig informasjon:

Spatial Daylight Autonomy (sDA) refererer til prosentandelen av gulvareal hvor dagslysautonomien for en terskel oppnås. For eksempel må sDA %-verdien for 100 lux generelt oppnås for mer enn 95% av plassen, og sDA300 %-verdien er målrettet for 50% eller mer av plassen.

Continuous Daylight Autonomy (cDA) er en enkel modifikasjon av DA som tildeler delvis kreditt på en lineær måte til verdier under den angitte terskelen. Det er praktisk at den ikke ser helt bort fra verdier under terskelen som selvfølgelig er verdifulle. Vi foreslår cDA 200-300 som gir delvis kreditt til belysningsverdier mellom 200 og 300 lux.

▼ 3 metrics — time and space

01

Daylight Autonomy

02

Spatial Daylight Autonomy

03

Continuous Daylight Autonomy

Dagslys

Daylight Factor

Daylight Factor (DF)er definert som forholdet mellom horisontal belysningsstyrke innendørs og horisontal belysningsstyrke utendørs. Referansehimmelen for dagslysfaktoren er CIE overskyet himmel .

DF av natur er god til å evaluere dagslys i overskyet vær, men tar ikke hensyn til det lokale klimaet eller bygningsorienteringen. DF kan derfor bare svare på spørsmål om dagslys i overskyede dager, og angir ikke andre kvaliteter eller misligholder for dagslys .
Slike misligholder kan være høy risiko for blending, for høye innetemperaturer og dårlig utsikt hvis persienner må aktiveres i stor tid av beleggetiden.

▼ 1 metric — 1 dimension

01

CIE cloudy sky

Dagslys

Daylight Factor

Daylight Factor (DF)er definert som forholdet mellom horisontal belysningsstyrke innendørs og horisontal belysningsstyrke utendørs. Referansehimmelen for dagslysfaktoren er CIE overskyet himmel .

DF av natur er god til å evaluere dagslys i overskyet vær, men tar ikke hensyn til det lokale klimaet eller bygningsorienteringen. DF kan derfor bare svare på spørsmål om dagslys i overskyede dager, og angir ikke andre kvaliteter eller misligholder for dagslys .
Slike misligholder kan være høy risiko for blending, for høye innetemperaturer og dårlig utsikt hvis persienner må aktiveres i stor tid av beleggetiden.

▼ 1 metric — 1 dimension

01

CIE cloudy sky

Sollys

Annual sun exposure

Annual Sun Exposure (ASE)beskriver hvor mye av et rom som mottar for mye direkte sollys , noe som kan forårsake visuelt ubehag (blending) eller øke kjølebelastningen. ASE måler prosentandelen av gulvarealet som mottar minst 1000 lux i minst 250 soltimer eller brukstimer per år.

Vi foreslår at ikke mer enn 10% av rommet skal motta 1000 lux eller mer i 250 timer eller mer.

▼ 1 metric — time and space

01

ASE 1000 lux / 250 hours

Sollys

Annual sun exposure

Annual Sun Exposure (ASE)beskriver hvor mye av et rom som mottar for mye direkte sollys , noe som kan forårsake visuelt ubehag (blending) eller øke kjølebelastningen. ASE måler prosentandelen av gulvarealet som mottar minst 1000 lux i minst 250 soltimer eller brukstimer per år.

Vi foreslår at ikke mer enn 10% av rommet skal motta 1000 lux eller mer i 250 timer eller mer.

▼ 1 metric — time and space

01

ASE 1000 lux / 250 hours

OTONOMI

DAYLIGHT

© 2024
DataTrees AS
926 577 972

OTONOMI

DAYLIGHT

© 2024
DataTrees AS
926 577 972

OTONOMI

DAYLIGHT

© 2024
DataTrees AS
926 577 972